ഭാരതം ഹൈപ്പർസോണിക് ടെക്‌നോളജി ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ വെഹിക്കിൾ പരീക്ഷിച്ചു.

0

ഭാരതം ഹൈപ്പർസോണിക് ടെക്‌നോളജി ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ വെഹിക്കിൾ പരീക്ഷിച്ചു.  ഇനി  നൂതന ഹൈപ്പർസോണിക് വാഹനങ്ങൾ ഭാരതത്തിനും സ്വന്തമാകുന്നു. ഹൈപ്പർസോണിക് സ്പീഡ് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ള ആളില്ലാ സ്ക്രാംജെറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വിമാനമാണ് ഹൈപ്പർസോണിക് ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ വെഹിക്കിൾ [HSTDV]. 

ഹൈപ്പർസോണിക്, ദീർഘദൂര ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾക്കായുള്ള ഒരു വാഹക വാഹനമായിട്ടാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സിവിലിയൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ഭാരതം ,ജനുവരി 27  2023ൽ , ഒഡീഷ തീരത്തുള്ള കലാം ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പർസോണിക് ടെക്‌നോളജി ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ വെഹിക്കിൾ (HSTDV) പരീക്ഷിച്ചു. 2019-ൽ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി HSTDV പരീക്ഷിച്ചത്. ശബ്ദത്തേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വേഗതയിൽ പറക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച ആളില്ലാ വിമാനമാണിത്. 

ഹൈപ്പർസോണിക് വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് സ്‌ക്രാംജെറ്റ് എഞ്ചിൻ  അതായതു സൂപ്പർസോണിക്-കമ്പസ്‌ഷൻ റാംജെറ്റ്. ഒരു സാധാരണ റാംജെറ്റ് എഞ്ചിൻ പോലെ, ഒരു സ്ക്രാംജെറ്റ്,  വിമാനത്തിൽ ഇന്ധനം വഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓക്സിഡൈസറിനായി അന്തരീക്ഷ വായു ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ,  ജ്വലന അറയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻകമിംഗ് എയർ ശക്തിയായി കംപ്രസ്സുചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഉയർന്ന വേഗത ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

എന്നിരുന്നാലും, ജ്വലനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു റാംജെറ്റ് വായുവിനെ സബ്‌സോണിക് വേഗതയിലേക്ക് അതായതു ശബ്ദത്തേക്കാൾ കുറവ് വേഗത കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, സ്‌ക്രാംജെറ്റിലെ വായുപ്രവാഹം ഉടനീളം സൂപ്പർസോണിക് ആണ്. അതിനാൽ, വാഹനം ഒരു നിശ്ചിത വേഗതയിൽ എത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമേ എഞ്ചിൻ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ പോലെയുള്ള മറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വേഗത കൈവരിക്കുന്നത്. 

ഇന്ധനവും ഓക്‌സിഡൈസറും വഹിക്കുന്ന ഒരു റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സ്‌ക്രാംജെറ്റ് ഇന്ധനം മാത്രമാണ് വഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഓക്‌സിജൻ മതിയായ അളവിൽ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ സബോർബിറ്റൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. HSTDV പരീക്ഷണത്തിലൂടെ സാധുതയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിക്കാനാകും. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here